Kurtyna powietrzna do mroźni MAT firmy Biddle

Nazwa “mroźnia” zastała użyta w niniejszym artykule do określenia tych chłodni, w których towary przechowywane są w temperaturach ujemnych najczęściej z przedziału -15 do -30 °C. 

Występowanie mgły i osadzanie się lodu to problemy występujące w mroźni.. Zjawiska te pojawiają się, kiedy zimne powietrze z mroźni spotka się z powietrzem z pomieszczenia przyległego. Całkowite rozdzielenie mroźni od pomieszczenia przyległego jest nieosiągalne ze względu na ciągłe przemieszczanie się personelu z i do mroźni. Producent - zajmujący się separacją klimatów oraz sprzętem kontrolującym klimat - Biddle w Kootstertille - w Holandii znalazł nowe rozwiązanie: kurtynę powietrzną do mroźni. Podczas gdy drzwi mroźni pozostają otwarte cały dzień, powietrze w pomieszczeniu przyległym oraz w mroźni pozostają rozdzielone.


Newsletter

zapisz się do naszego newslettera aby uzyskać najnowsze informacje