CHIPS

Kurtyna powietrzna komfortowa SR, kurtyna powietrzna przemysłowa IndAC2 oraz aparat grzewczy NOZ2 wyposażone są  w technologię pracy automatycznej CHIPS. Wynikają z tego następujące korzyści:

  • ciągły,  optymalny komfort
  • maksymalne oszczędności energii  (do 75%)
  • autoregulacja:  zawsze prawidłowe nastawy
  • ekran dotykowy i inteligentne sterowanie
  • komunikacja z BMS/zintegrowane łącze Modbus


Automatyczna separacja klimatów
Informacje dotyczące wewnętrznej /zewnętrznej  temperatury w okolicy drzwi gromadzone są za pomocą różnych czujników. Technologia CHIPS wykorzystuje te informacje, aby wybrać odpowiednie ustawienia. Temperatura i prędkość powietrza nawiewanego w kurtynach IndAC2 i SR są automatycznie i niezależnie od siebie dostosowywane do aktualnie zmieniających się warunków wokół drzwi.

 

Automatic control with CHIPS technology

Rezultat? 
Kurtyna powietrzna zawsze ma wystarczającą siłę nawiewu, aby strumień powietrza dotarł do podłogi (optymalna separacja klimatu) oraz odpowiednią moc grzewczą do ogrzania napływającego powietrza do wymaganej temperatury wewnętrznej (komfort).

 

 

 
Automatyczna kontrola klimatu
W celu zapewnienia prawidłowego działania ogrzewacza NOZ2, technologia CHIPS w sposób automatyczny stale dąży do ustalenia i utrzymania optymalnej kombinacji wydatku powietrza i mocy grzewczej. Technologia CHIPS dostraja się do odpowiednich wymagań panujących w różnych pomieszczeniach i odpowiednio ustawia parametry pracy ogrzewacza. 

 

Automatic control with CHIPS technology

Rezultat?
Aparat NOZ2 zawsze nawiewa powietrze z wystarczającą prędkością, aby strumień dotarł do podłogi (optymalna kontrola klimatu)  i wystarczającą moc grzewczą, aby ogrzać napływające powietrze w taki sposób, aby wymagana temperatura (komfort) została osiągnięta.

Newsletter

zapisz się do naszego newslettera aby uzyskać najnowsze informacje