Technologia nawiewu wielostrumieniowego

Firma Biddle opracowała zaawansowaną technologię dla mroźni składowych z różnicami temperatur pomiędzy pomieszczeniem mroźni a pomieszczeniem przyległym 30 ÷ 40°C. Technologia wielostrumieniowego nawiewu zastosowana jest w kurtynach MAT. Wynikają z tego następujące korzyści:

  • stabilny klimat w mroźni
  • zawsze prawidłowe nastawy (automatyczna regulacja strumienia B)
  • brak mgły i lodu
  • rozwiązanie energooszczędne

 

MAT off: duża wymiana powietrza MAT on: idealna separacja klimatu

 

Automatyczna regulacja strumienia B 
Trzy strumienie powietrza, różniące się temperaturą i wilgotnością nawiewane w tym samym kierunku i z tą samą prędkością, oddzielają pomieszczenie mroźni od pomieszczenia przyległego. Kurtyna zasysa zarówno ciepłe powietrze z pomieszczenia przyległego jak i zimne z mroźni i następnie nawiewa je w okolice drzwi. Dwa skrajne strumienie zewnętrzne różnią się znacznie pod względem temperatury i wilgotności bezwzględnej. Może to spowodować kondensację w punkcie mieszania strumieni. Aby zapobiec kondensacji wprowadza się strumień środkowy (strumień B). Ten ostatni powstaje dzięki podgrzaniu powietrza zasysanego z mroźni, dzięki czemu ma niską wilgotność względną. 

 

Multi Air stream Technology
Technologia wielostrumieniowego nawiewu zapewnia zawsze prawidłowe nastawy (temperatura & wilgotność)

 

 

Newsletter

zapisz się do naszego newslettera aby uzyskać najnowsze informacje