Zakłady produkcyjne

Kontrola i separacja klimatu
Zakłady produkcyjne często mają kilka wymagań dotyczących warunków pracy i środowiska. Produkty Biddle oferują rozwiązania dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna. Zawsze ważny jest szybki i łatwy transport (najlepiej bez przeciągów. Kurtyny przemysłowe Biddle o dużych wydajnościach bez problemu zapewniają dobrą separację klimatu. Dzięki zastosowaniu kurtyny powietrznej IndAC2, pracownicy mogą pracować w przyjemnym otoczeniu, podczas gdy wózki widłowe i ciężarówki wjeżdżają i wyjeżdżają przez otwarte drzwi. Aparaty grzewczo-wentylacyjne Biddle typ NOZ2 pomagają w utrzymania klimatu wewnętrznego o odpowiedniej temperaturze,  jednocześnie dostarczając wymaganą ilość powietrza świeżego.

Komfort utrzymywany automatycznie i oszczędności energii
Idealnym scenariuszem dla wielu firm byłoby stworzenie komfortowych warunki pracy i łatwego dostępu do obiektu, przy możliwie najniższych kosztach energii. Z w pełni automatycznie sterowanymi kurtynami powietrznymi przemysłowymi Biddle oraz aparatami grzewczymi jest to możliwe.

Newsletter

zapisz się do naszego newslettera aby uzyskać najnowsze informacje